Grupp K

Gruppen från Kasetorpet organiseras som en egen enhet. I gruppen ingår Elly Hansson, Li Björk, Göran Larsson och Carl Liv.

Vagn Brorson anställs som civilanställd förhörsledare och tillförs grupp K.

Deras första utredning gällde en mördad biker. Medlem i Mobsters MC, en 1%-gäng med koppling till landets största och farligaste MC-klubb.

En uppblossande konflikt mellan Mobsters MC och Bronx, ett stadsdelsgäng från Hisingen med ambitioner att växa är under uppsegling.

De placeras geografisk för sig själva i en nedlagd polisstation.

Wattpad är för seg och Kapitel 1 ligger döende varför jag här på Lyan lägger upp kapitlen allt eftersom jag skriver dem.

Hoppa till verktygsfältet