Att skriva

I första hand mina romaner i sviten Ringar på vattnet

Kapitel 20

Kapitel 20

Idag la jag ut det tjugonde kapitlet i Seriemördaren. Kapitlet är delvis nyskrivet och kan behöva bearbetas längre fram. Återstår att skriva ytterligare fyra fem kapitel för att nå fram till slutet. Det mesta i de här kapitlen måste jag skriva

Lektörutlåtande

Lektörutlåtande

Följande sammanfattningöver styrkor och svagheter ingick i lektörsutlåtandet: Författarens styrka Din styrka är berättandet och drivet. Dialoger är du bra på. Du är bra på att driva en story framåt. Men det det är samtidigt din svaghet, att du har

Hoppa till verktygsfältet